Słowa

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo

J 1,1

Zainspirowany, choć ciężko to nazwać w zasadzie inspiracją, bo nie było zbyt przyjemne, wczorajszym wieczorem i dzisiejszą rozmową postanowiłęm, że czas już i pora napisać parę słów…

Czytaj dalej „Słowa”